triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

„Spolu múdrejší 2“

Projekt „Spolu múdrejší 2“ bol realizovaný s finančnou podporou MŠVVaŠ SR a EU z Plánu obnovy a odolnosti SR v sume 4 800,- €. 

Do projektu sa zapojilo 53 žiakov, ktorých doučovali 7 kvalifikovaní učitelia. Za obdobie projektu (október – december 2021) sme odučili spolu 1160 žiakohodín.

Prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania prostredníctvom projektu „SPOLU MÚDREJŠÍ 2“ sme pre našich žiakov vytvorili nové podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v stanovenom rozsahu. V podstate sme doučovali v malých skupinách (max. 5 žiakov) podľa potrieb žiakov. Rodičia a žiaci využili doučovanie z najmä predmetov matematika, slovenský jazyk, anglický jazyk, ale aj geografia, ruský jazyk či fyzika

 Do projektu sa zapojili žiaci z takmer všetkých ročníkov 1. aj 2. stupňa ZŠ. Individuálnym prístupom ku práci žiakov sme docielili, že pri doučovaní boli žiaci sústredení, pracovití a dôslední. Prínosom bola i socializácia žiakov počas dištančného vzdelávania. Veríme, že práca učiteľov pri doučovaní žiakov prispeje k zlepšeniu vedomostí a následne aj vzdelávacích výsledkov našich žiakov.

ministerstvo skolstva   logo financovane eulogo plan obnovy