triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

Premena školy na modernú

Vďaka finančným prostriedkom z projektu MŠVVaŠ Moderná škola sa nám podarilo revitalizovať priestory chodby. Vytvorili sme pre žiakov oddychové, herné a čítacie zóny. Kompletne sme zrekonštruovali a vynovili novými mobilnými lavicami dve triedy. Jednu na prvom a jednu na druhom stupni.

phoca thumb m 001

V ďalších triedach pribudli oddychové zóny. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo rozšíriť priestory našej školy v doteraz nevyužívanom exteriérovom prostredí, kde vznikla oddychová a vzdelávacia zóna.

Projekt priniesol do našej školy nového ducha. Chodby ožili a žiaci plnohodnotne užívajú priestory nie len počas prestávok. Jednotlivé zóny sú centrom vzdelávania s využívaním moderných metód. Vyučovanie sa tak prenieslo z tried aj do doteraz málo používaných priestorov školy.

Ďakujeme MŠVVaŠ za túto príležitosť posunúť našu školu o krok vpred v rámci modernizácie priestorov a reformy samotného vzdelávania. Naše poďakovanie patrí aj firme Dovido, ktorá nám vyšla v ústrety pri výbere krásnych tapiet do našich  tried.

Podrobnú zmenu si môžete pozrieť v našej fotogalérii.