Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Projekt Hraj a neprestávaj!

Nezabúdame na to, že  hravosť je prirodzená ľudská vlastnosť.

Máš za sebou ťažký deň? Si vyčerpaný a potrebuješ sa na chvíľu odreagovať? Túžiš prísť na iné myšlienky? Chceš ukázať svojim kamarátom, že v stolových hrách si expert? Práve teraz sa ti naskytla tá správna možnosť. Ver, že keď začneš hrať, naozaj nebudeš chcieť prestať!

 

Tento zaujímavý projekt sa realizuje v rámci Participácie občanov na rozvoji mesta. Zámer finančne podporilo mestom Trstená sumou 400 eur. Cieľom predkladaného projektu je zlepšovať sociálne zručnosti, učiť sa kooperácii s druhými, rozvíjať kognitívne schopnosti či rozširovať strategické myslenie. Človek dostane možnosť si preveriť svoju pamäť či celkové sústredenie. K dispozícii sú tri hracie stoly vyrobené z jednorazových drevených paliet spevnených so spodným rámom. Stoly slúžia ako podklad pre strategické hry: šach, piškvorky či domino. Do rúk si budete môcť zobrať atypické šachové figúrky, ktoré sú vyrobené z dreva či kameňa. Za veľké pozitívum považujeme to, že manipulácia so šachovými figúrkami je fyzicky nenáročná, a tak je dostupná aj pre mladších nadšencov hry. Uchopí ich aj ten najmenší spoluhráč. Preto si treba dávať pozor a svojho protivníka nepodceňovať.

Predkladaný projekt je dostupný pre všetkých a fyzicky nenáročný. Jedným z výrazných benefitov je fakt, že takmer všetky komponenty sú z recyklovateľného materiálu, finančne nenáročné a dostupné.