triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

Svätý František – patrón triedy Ovečiek

Sviatok svojho patróna triedy oslavovali aj predškoláci z triedy Ovečiek. V tento deň, deň sv. Františka zdobili triedu, chystali  pohostenie, spievali, tancovali, súťažili a tešili sa z oslavy. Celý týždeň sa rozprávali o sv. Františkovi, jeho živote, pôsobení a najviac ich zaujal jeho vzťah k prírode.

 phoca thumb m 002

Základné informácie o poplatkoch

POPLATOK ZA POBYT V MŠ:

Mesačný poplatok za pobyt v MŠ sa uhrádza v sume 18€ vždy do 10. dňa v mesiaci.

Za dieťa (predškoláka), ktorý plní povinnú školskú

dochádzku sa poplatok neuhrádza.

Číslo účtu: SK08 0200 0000 0033 6095 7459

BIC: SUBASKBX  Variabilný symbol: 2022/23

Doplňujúci údaj: meno a priezvisko dieťaťa

 

POPLATKY ZA STRAVU:

Mesačný poplatok za celodennú stravu pre 2- 6 ročné deti je:  41,80€ (zaokrúhlene)

Číslo účtu: SK46 0200 0000 0000 3823 9332

 BIC: SUBASKBX

 

Variabilný symbol:  pre nové deti je pridelený jedálňou !!!!!!!

Doplňujúci údaj: meno a priezvisko dieťaťa

Poplatky za stravu si môžete kontrolovať cez aplikáciu EduPage v záložke „Platby“.

Stravu si odhlasuje rodič deň vopred do 14:00 alebo v daný deň ráno do 6:30h.

na tel. čísle: 043 5392 069, 0911 205 648

 

V prípade nejakých nejasností prosím volať na tel. číslo: 0911205493 alebo na mail: cms@zsdilong.sk