DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

OZNAM – trieda 8.B karanténa do 21.11.2021

Vážení rodičia!

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19  ROZHODNUTÍM RÚVZ podľa Vyhlášky ÚVZ SR č. 252/2021 - § 3 zo dňa 11.11.2021, zostávajú žiaci v 8.B triedy v povinnej domácej karantény určenej do 21.11. 2021.

Nástup žiakov na prezenčné vyučovanie do školy bude v pondelok 22.11.2021.

Žiaci sa budú zatiaľ vyučovať dištančnou formou podľa upraveného rozvrhu hodín. Prosím o dohliadnutie na pripojenie na vyučovacie hodiny. Bude Vás kontaktovať triedny učiteľ. V prípade potreby technickej pomoci kontaktujte aj zástupcu RŠ na 0911 205 658;

V prípade prejavov príznakov u Vášho dieťaťa prosím kontaktujte svojho obvodného lekára a dajte nám ihneď vedieť.

Pred nástupom do školy použite Ag samotest a pošlite Čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti cez Edupage.

posledný kontakT s pozitívne testovanou osobou BOL vO ŠTVRTOK 11.11.2021.   

KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ v PIATOK 12.11. 2021.

KARANTÉNA SKONČÍ o 10 dní od posledného kontaktu 21.11. 2021.

NÁSTUP ŽIAKOV DO ŠKOLY BUDE 22.11.2021.

 

PROSÍME O DODRŽIAVANIE KARANTÉNY ŽIAKOV.

Ďakujeme za pochopenie a vyprosujeme veľa zdravia a požehnania počas domácej karantény žiakov. 

PREHĽAD OPATRENÍ - KARANTÉNA TRIED

Škola funguje podľa školského semaforu.
 
Podľa nového školského COVID automatu sa školy nebudú zatvárať celoplošne a budú otvorené vo všetkých farbách okresu.
Prerušenie vyučovania bude iba v jednotlivých triedach ak sa v triede vyskytne pozitívny žiak alebo zamestnanec.
 
Vtedy trieda prechádza na dištančné vyučovanie a žiaci pôjdu do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény- žiaci ktorí prekonali Covid a plne zaočkovaní žiaci).
 
Publikované 21. 10. 2021: OZNAM - Karanténa 6.A trieda do 30. 10. 2021 
 

Realizácia projektu na ZŠ s MŠ R. Dilonga „Spolu múdrejší“

V školskom roku 2020/2021 sa v základnej škole realizoval projekt „Spolu múdrejší“.

Cieľom rozvojového projektu MŠVVaŠ SR „Spolu múdrejší“ bolo podporiť školy, ktoré prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania dovzdelávavali svojich žiakov ohrozených školským neúspechom, resp. s nedostatočným dištančným vzdelávaním alebo potrebou individuálneho prístupu. Zároveň vytvárali podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v stanovenom rozsahu.

2021 spolu mudrejsi

Do projektu sa zapojilo 6 učiteľov, ktorí spolu s koordinátorkou projektu  realizovali doučovania skupinovou alebo v individuálnou formou (podľa potrieb žiakov). Učitelia podľa záujmu žiakov vytvorili skupiny v počte 3 – 5 žiakov.

Veríme, že snaha našich učiteľov pri doučovaní žiakov (individuálne alebo v skupinách) prispela k zlepšeniu vedomostí a následne aj vzdelávacích výsledkov našich žiakov. 

Straty a nálezy

Na doleuvedenom odkaze (STRATY A NÁLEZY) máte možnosť vidieť zabudnuté a stratené veci, úbory na cvičenie, dáždniky, či prezúvky. Množstvo z nich je veľmi zachovalých a takmer nových. Ak ste si tam našli niečo svoje, prípadne veci vašich detí, tak neváhajte a zastavte sa v budove školy pri Oravici. Ak sa majitelia nenájdu do konca mesiaca, všetky tieto veci budú odovzdané na charitatívne účely
Ďakujeme za pochopenie!