DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební a knižnice v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej

projekt ucebne

Prijímateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Hlavný cieľ projektu

Princíp trvalej udržateľnosti: Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania a zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality.

Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.

Špecifický cieľ: Projekt bude realizovaný v meste Trstená, v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823/7, v hlavnej budove.

Viac na stránke zriaďovateľa.

Školský časopis Srdce

Školský rok 2021-2022

Srdce 2

Srdce 1

Školský rok 2020-2021

Srdce 5

Srdce 4 - upravené do formátu SWAY

Srdce 3 - upravené do formátu SWAY

Srdce 2 - upravené do formátu SWAY

Srdce 1

Program na hodnotenie Telesnej a výchovy

V rámci našej školy sme vytvorili program na hodnotenie Telesnej a športovej výchovy na druhom stupni, ktorý bude slúžiť žiakom našej školy na to, aby mali prehľad o svojich výkonoch a predbežnom hodnotení v predmete Telesná a športová výchova. Žiaci a aj ich rodičia budú mať možnosť neustále sledovať systém hodnotenia v jednotlivých ročníkoch.

Program si môžete stiahnuť.

Návod na inštaláciu.
1.    Stiahnuť súbor Telesná Výchova
2.    Rozbaliť stiahnutý súbor (programom WinRAR)
3.    V rozbalenom priečinku sa nachádza súbor TV.exe, ktorý ma farebnú ikonku
4.    Program spustime dvojklikom myši na súbor TV
5.    Pre plnohodnotne používanie programu budete poučení Mgr. Ľubomírom Rehákom

Ak by ste nemali v PC program WinRAR, môžete si ho zadarmo stiahnuť.

Web stránky našich tried

Odkazy na www stránky našich tried.

Školský rok Trieda Odkaz Webmaster
2022-2027 1. A - 4. A Link Mgr. Jaroslav Pallo
2017-2022 1. A - 4. A Link Mgr. Jaroslav Pallo
2014-2015 1. A - 4. A Link Mgr Peter Pallo
2013-2014 1. A - 4. A Link Mgr. Jaroslav Pallo
2012-2017 3. B - 4. B Link Mgr. Ľubomíra Šrámková
2010-2011 1. A Link Mgr. Peter Pallo
2009-2013 1. A - 4. A Link Mgr. Jaroslav Pallo