Dilongova Trstená 2% z vašej dane DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Dilongova Trstená

Viac informácií

2% z vašej dane

Použijeme na rekonštrukciu šatní v telocvični. Vaše 2 % pre nás znamenajú podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.
Čítaj viac
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

OZNAM – rodičia MŠ 1 a MŠ 5!

Milí rodičia,
na základe pozitívneho výsledku testovania 3 učiteliek MŠ a dôvodného podozrenia na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 u dvoch ďalších učiteliek MŠ mimoriadne prerušujeme na 1 týždeň od 19.10.2020 do 23.10. 2020 vyučovanie v dvoch triedach MŠ 5-Včielky na Námestí M. R. Štefánika a MŠ 1- Ovečky pri Oravici podľa §2 odsek 6 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. a Rozhodnutia MŠVVaŠ č.2020/15801:1-A1800 ods.3.

Noc v škole

Už je to peknou tradíciou spestriť si pobyt v škole aj nocou v škole. Nie nebojte sa, vtedy sa neučíme, iba sa zabávame, tvoríme a hráme sa (plníme tak to známe – škola hrou). Vždy na nás čaká večer a noc plná prekvapení. Hry, šport, čajovňa, smiech, súťaže, kvízy, diskotéka – to je len zlomok každoročnej obľúbenej akcie.

2018 - Noc v škole

Špeciálne dni – Deň rodiny, Olympijský deň, Rozlúčka s letom

Učíme žiakov, aby sa dokázali reprezentovať snaživou prácou, prejavili solidaritu bez ohľadu na vek, bez rozdielu na ročník. Chceme im ukázať, že aj v bežnom živote budú prekonávať prekážky, že len keď budú rešpektovať pravidlá života a slobodu svojho blížneho, budú z nich statoční a čestní ľudia.  Dobrá rodina a dobrá škola – to je dobrý základ života.

2019/2020 - Rozlúčka s letom

 

2018/2019 – Deň rodiny

 

2017/2018 – Olympijský deň

 

OZNAM V

Vážení rodičia detí v MŠ 3 a MŠ 4 Námestie

Pre potvrdený pozitívny prípad sme v ORANŽOVEJ FÁZE.

Zároveň sa počas doby izolácie vyskytlo ďalšie podozrenie na ochorenie  COVID-19 u iného pedagogického zamestnanca aj dieťaťa, preto materská škola začala postupovať podľa červenej fázy.

Podozriví na Covid boli nahlásení lekárovi.

Z tohto dôvodu mimoriadne prerušujeme na 1 deň v pondelok  12.10. 2020  vyučovanie v dvoch triedach MŠ na Námestí M. R. Štefánika  (MŠ 3-Sovičky a MŠ4 – Mravčekovia) podľa §2 odsek 6 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. a Rozhodnutia MŠVVaŠ č.2020/15801:1-A1800 ods.3. do doby určenej RÚVZ.