DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

OZNAM – trieda 4.A karanténa do 10.12.2021

Vážení rodičia!

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 ROZHODNUTÍM RÚVZ zo dňa 01.12.2021, zostávajú žiaci z triedy, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov v DOMÁCEJ KARANTÉNE.  

Žiaci sa budú zatiaľ vyučovať dištančnou formou podľa upraveného rozvrhu hodín. Prosím o dohliadnutie na pripojenie na vyučovacie hodiny.

V prípade prejavov príznakov u Vášho dieťaťa prosím kontaktujte svojho obvodného lekára a dajte nám ihneď vedieť.

posledný kontakT s pozitívne testovanou osobou BOL v UTOROK 30.11.2021.   

KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ v STREDU 01.12. 2021.

KARANTÉNA SKONČÍ o 10 dní od posledného kontaktu 10.12.2021.

NÁSTUP ŽIAKOV DO ŠKOLY BUDE v pondelok 13.12.2021.

PROSÍME O DODRŽIAVANIE KARANTÉNY ŽIAKOV.

Ďakujeme za pochopenie a vyprosujeme veľa zdravia a požehnania počas domácej karantény žiakov. 

OZNAM – triedy 2.stupňa sa vyučujú dištančnou formou od 01.12.2021

Vážení rodičia!

Na základe Vyhlášky 265 RÚVZ Dolný Kubín sa  žiaci 2.stupňa (ročníky 5.- 9.) budú od 1.12.2021 vyučovať DIŠTANČNOU formou. Do odvolania.

Žiaci sa budú vyučovať dištančnou formou podľa upraveného rozvrhu hodín.

Prosíme o dohliadnutie na pripojenie na vyučovacie hodiny.

Pred nástupom do školy použite Ag samotest a pošlite Čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti cez Edupage.

Ďakujeme za pochopenie a vyprosujeme veľa zdravia a požehnania počas dištančnej výučby žiakov. 

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať.

OZNAM - triedy 5.A, 7.A, 8.A - karanténa do 25.11.2021

Vážení rodičia!

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 zo dňa 16.11.2021, ROZHODNUTÍM RÚVZ zo dňa 18.11.2021 zostávajú ÚZKE  kontakty žiakov, kde vyučoval pozitívny učiteľ v povinnej domácej karanténe:

TRIEDA 5.A, TRIEDA 7.A, TRIEDA 8.A;

Ak sa u Vášho dieťaťa objavia príznaky vírusu,  prosím kontaktujte svojho obvodného lekára a dajte nám ihneď vedieť.

posledný kontakT s pozitívne testovanou osobou BOL V PONDELOK 15.11.2021.   

KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ v UTOROK 16.11. 2021.

Posledný deň karantény je o 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou dňa 25.11.2021.

NÁSTUP ŽIAKOV DO ŠKOLY BUDE V PIATOK  26.11.2021

 

PROSÍME O DODRŽIAVANIE KARANTÉNY ŽIAKOV

Prosím o dohliadnutie na pripojenie na vyučovacie hodiny. Bude Vás kontaktovať triedny učiteľ.

V prípade prejavov príznakovVášho dieťaťa prosím kontaktujte svojho obvodného lekára a dajte nám ihneď vedieť.

Ďakujeme za pochopenie a vyprosujeme veľa zdravia a požehnania počas domácej karantény žiakov. 

OZNAM – trieda MŠ 3/Sovičky - karanténa do 22.11.2021

Vážení rodičia!

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19  ROZHODNUTÍM RÚVZ zo dňa 15.11.2021, zostávajú deti MŠ3/Sovičky  v povinnej domácej karanténe určenej do 22. 11. 2021.

 Nástup detí do MŠ na prezenčné vyučovanie bude v utorok 23.11.2021.

V prípade prejavov príznakov u Vášho dieťaťa prosím kontaktujte svojho obvodného lekára a dajte nám ihneď vedieť.

posledný kontakT s pozitívne testovanou osobou BOL v PIATOK 12.11.2021.   

KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ v SOBOTU 13.11.2021.

KARANTÉNA SKONČÍ o 10 dní od posledného kontaktu 22.11.2021.

NÁSTUP DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY BUDE 23.11.2021

 

PROSÍME O DODRŽIAVANIE KARANTÉNY DETÍ.

Ďakujeme za pochopenie a vyprosujeme veľa zdravia a požehnania počas domácej karantény detí.