Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

OZNAM - KARANTÉNA 7.A do 16.2.2022

Na základe dnešného hlásenia  potvrdeného pozitívneho prípadu žiaka 7.A triedy  Ag samotestom na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 zo dňa 12.2.2022 (sobota), zostávajú žiaci  7. A triedy  v domácej karanténe.

Žiaci sa budú pripájať na vyučovanie z domu podľa normálneho RH.  Na lyžiarsky výcvik nastúpia vo štvrtok. Ráno v škole sa pretestujú.

Prosím o dodržiavanie karantény žiakov a dohliadnutie na pripájanie na vyučovanie.

POSLEDNÝ KONTAKT S POZITÍVNE TESTOVANOU OSOBOU BOL V PIATOK 11.2.  KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ V SOBOTU 12.2. 2022.
POSLEDNÝ DEŇ KARANTÉNY JE O 5 DNÍ OD POSLEDNÉHO KONTAKTU 16.02. 2022 (STREDA).
NÁSTUP DO ŠKOLY NA LV vo ŠTVRTOK 17. 02.2022.

Po ukončení izolácie sa po dobu nasledujúcich 5 dní neodporúča zúčastňovať mimovyučovacích aktivít, pri ktorých by sa stretávali so žiakmi z iných tried a škôl. Tvár budú mať prekrytú respirátorom.


Ďakujem, s pozdravom ostávam. Vyprosujem požehnané dni.

OZNAM - KARANTÉNA 8.A a 8.B do 15.2.2022

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu žiaka z 8.B a žiačky z 8.A s príznakmi na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 Ag testovaním zo dňa 10.02.2022, zostávajú žiaci 8.A a 8.B  triedy v povinnej domácej karanténe ako úzke kontakty určenej do 15. 02. 2022.

Karanténa sa týka všetkých žiakov a pedagógov - úzke kontakty 2 dni vopred , čiže utorok, streda z LV– úzky kontakt na lyžiarskom výcviku (v autobuse, pri obedovaní v uzatvorenej miestnosti). Pri uplatnení si Výnimky karanténa neplatí. Tvár si prekryjú respirátorom.

POSLEDNÝ KONTAKT S POZITÍVNE TESTOVANOU OSOBOU BOL Vo ŠTVRTOK 10.02. 2022.
KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ V PIATOK  11.02.2022.
POSLEDNÝ DEŇ KARANTÉNY JE O 5 DNÍ OD POSLEDNÉHO KONTAKTU do 15. 02. 2022.
ŽIACI NASTÚPIA DO ŠKOLY NA PREZENČNÉ VYUČOVANIE V STREDU 16.02. 2022.

Žiaci sa pripájajú na hodiny z domu podľa normálneho RH.
V prípade príznakov svojho dieťaťa kontaktujte svojho lekára a dajte vedieť triednym učiteľom.  
Prosím o dodržiavanie karantény žiakov a dohliadnutie na pripojenie na vyučovanie. 

V prípade potreby pomoci kontaktujte triednych učiteľov. 


Podľa novej Vyhlášky ÚVZ SR platnej od 25.01.2022 sa nariaďujú opatrenia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 na 5 dní.

Žiaci pri návrate do školy nesmú prejavovať 24 hodín predtým žiadne príznaky ochorenia. Pri návrate do školy odovzdáte za svoje dieťa vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Vyprosujem požehnané dni.

OZNAM - KARANTÉNA 2. B do 8.2. 2022

Dobrý deň, vážení rodičia,  

na základe hlásenia  potvrdeného pozitívneho prípadu žiačky 2.B triedy  (s príznakmi) Ag samotestom na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 zo dňa 4.2.2022 (piatok), zostávajú žiaci 2.B a úzke kontakty pedagógov v domácej karanténe určenej do 8.2.2022.

Žiaci sa budú učiť z domu podľa dištančného RH.

POSLEDNÝ KONTAKT S POZITÍVNE TESTOVANOU OSOBOU BOL VO ŠTVRTOK 3.2.2022

KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ V PIATOK 4.2. 2022.
POSLEDNÝ DEŇ KARANTÉNY JE O 5 DNÍ OD POSLEDNÉHO KONTAKTU v UTOROK 8.2. 2022  

NÁSTUP DO ŠKOLY NA PREZENČNÉ VYUČOVANIE BUDE V STREDU 9.2.2022

Podľa novej Vyhlášky ÚVZ SR platnej od 25.01.2022 sa nariaďujú opatrenia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 na 5 dní.  

Deťom po ukončení izolácie sa po dobu nasledujúcich 5 dní neodporúča zúčastňovať mimovyučovacích aktivít, pri ktorých by sa stretávali s deťmi z iných tried a škôl. Odporúča sa respirátor.

Nakoľko triedy odchádzajú opätovne do karantén, potvrdzujú sa mnohé príznaky až na 7. deň.

Žiaci pri nástupe do školy nesmú prejavovať 24 hodín predtým žiadne príznaky ochorenia. Ani žiaden člen rodiny.  Pri návrate do školy odovzdáte za svoje dieťa vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Ďakujem,  s pozdravom ostávam. Vyprosujem požehnané dni.

OZNAM - KARANTÉNA 8.A a 8.B do 7.2.2022

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu žiačky s príznakmi na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 Ag testovaním zo dňa 03.02.2022, zostávajú žiaci 8.A a 8.B  triedy v povinnej domácej karanténe ako úzke kontakty určenej do 07. 02. 2022.

Karanténa sa týka všetkých žiakov a pedagógov - 8.B úzky kontakt v utorok 1.2 a žiakov z LV z 8.A  – úzky kontakt na lyžiarskom výcviku (v autobuse, pri obedovaní v uzatvorenej miestnosti) dňa 2.2.2022.

Všetci žiaci sa budú v pondelok 7.2. učiť z domu podľa dištančného RH a v utorok budú pokračovať lyžiarskym výcvikom.  Ráno pri nástupe v škole sa pretestujú. Tvár si prekryjú respirátorom.

Žiaci pri nástupe do školy nesmú prejavovať 24 hodín predtým žiadne príznaky ochorenia. Pri návrate do školy odovzdáte za svoje dieťa vyhlásenie o bezpríznakovosti

POSLEDNÝ KONTAKT S POZITÍVNE TESTOVANOU OSOBOU BOL V STREDU 02.02. 2022.
KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ VO ŠTVRTOK  03.02.2022
POSLEDNÝ DEŇ KARANTÉNY JE O 5 DNÍ OD POSLEDNÉHO KONTAKTU do 07. 02. 2022.
ŽIACI NASTÚPIA DO ŠKOLY NA PREZENČNÉ VYUČOVANIE a na Lyžiarsky výcvik V UTOROK  08.02. 2022.

Podľa novej Vyhlášky ÚVZ SR platnej od 25.01.2022 sa nariaďujú opatrenia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 na 5 dní.

V prípade príznakov svojho dieťaťa kontaktujte svojho lekára a dajte vedieť triednym učiteľom.  
Prosím o dodržiavanie karantény žiakov a dohliadnutie na pripojenie na vyučovanie v pondelok 7.2.  

V prípade potreby pomoci kontaktujte triednych učiteľov.  

Vyprosujem požehnané dni.