Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Schránka dôvery

Milí naši žiaci, rodičia i učitelia.

Pripravili sme pre vás tzv. „Schránku dôvery.“ Bude slúžiť tým, ktorí sa potrebujú zdôveriť so svojou ťažkosťou či problémom. Ak si neviete s niečím poradiť sami, môžeme vám byť nápomocní.

Budeme veľmi radi, keď túto Schránku dôvery využijete aj na to, aby ste nám napísali nejaký nápad, návrh na zmenu v škole, čo sa vám páči alebo chcete pripomienkovať.

Diskrétnosť je samozrejmosťou! Nemusíte mať obavy. Vašim odkazom/správam sa bude venovať výchovná poradkyňa Mgr. Daniela Krasuľová. V prípade potreby bude s vami diskrétnym spôsobom komunikovať.

Vaše odkazy nám píšte na e-mailovú adresu: vp(at)zsdilong.sk

Vopred vám ďakujeme za vašu dôveru a dúfame, že si pomôžeme navzájom.

Výchovné a kariérové poradenstvo

Vážení rodičia, milí žiaci,

Výchovný poradca vykonáva poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí.

Výchovný poradca v prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi, školským špeciálnym pedagógom a odbornými zamestnancami poradenských zariadení.

V oblasti kariérového poradenstva Vám poradí so strednou školou, zosúladí potreby žiaka s jeho individuálnymi predpokladmi a záujmami a trhom práce.

Konzultačný deň – utorok

V prípade záujmu a potreby sa môžete obrátiť na výchovnú a kariérovú poradkyňu školy   Mgr. Danielu Krasuľovú.

Kontakt: Tel.: +421907 246 168

E-mail: vp(at)zsdilong.sk

Link na online konzultáciu (po dohode).

Konzultáciu je možné kedykoľvek si vopred dohodnúť na vyššie uvedenom telefónnom čísle.

 

Informácie o prihláškach na stredné školy.

Dilongoviny

Dilongoviny sú on-line mesačníkom, ktorý má cieľ v kocke informovať o dianí v ZŠ R. Dilonga v Trstenej. V jednej z pravidelných rubrík postupne pútavým spôsobom v skratke predstavujú členov nášho učiteľského tímu. Podtitul Dilongovín - "informácie z miesta kde človek kladie semiačko" odkazuje na jednu z mnohých básnických zbierok plodného autora katolíckej moderny. 

Školský rok 2021 - 2022

Dilongoviny 6 Jún

Dilongoviny 4. Apríl

Dilongoviny 3. Marec

Dilongoviny 2. Február

Dilongoviny 1. Január

Dilongoviny 12. december

Dilongoviny 11. november

Dilongoviny 10. október

Dilongoviny 9. september

Školský rok 2020 - 2021

Dilongoviny 3. marec

Dilongoviny 2. február

Dilongoviny 1. január

Dilongoviny 12. december

Dilongoviny 11. november

Dilongoviny 10. október

Dilongoviny 9. september

ZELENÉ OÁZY 2020

Názov projektu: Zdravie z vlastnej záhrady

Osoba zodpovedná za realizáciu projektu:           Mgr. Peter Žatko

Projekt bol podporený sumou vo výške 1.150,00 eur. Z iných zdrojov sa nám podarilo získať 300,00 eur.

Naším cieľom bolo vytvoriť zelenú, živú, voňavú a liečivú záhradu pre žiakov, rodičov a priateľov Základnej školy s materskou školou R. Dilonga v Trstenej. Vznikne tak miesto nie len na oddych ale aj na vzdelávanie.

Samozrejme by sme to nedokázali bez našich partnerov. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a.s., v celkovej sume 1150,0 eur. Na projekte sa finančne podieľali aj Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie, Rímsko- katolícky farský úrad Trstená a Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ R. Dilonga v Trstenej, ktorí nás podporili sumou spolu vo výške 300,0 eur.

Po dlhých rokoch sa nám konečne podarilo vynoviť okolie našej školy. Zanedbanú zadnú časť, kde si veselo bujnela burina, sme za pomoci žiakov a učiteľov premenili na Semiramidine visuté záhrady. Vybudovali vyvýšené záhony na pestovanie vlastných byliniek. Tie následne spracujeme a vyrobíme z nich rôzne voňavé vrecúška a čajíky. Tieto vrecúška by sme radi použili nie len na vlastnú spotrebu ale aj na obdarovanie najbližších. Týmito aktivitami by sme podporili rozvoj motorických zručností u žiakov, podporovali sociálne väzby v komunite ako aj vzťah k prírode. 

 Aktivitač.1: Výroba záhonov

Veď to musíme mať za týždeň hotové. Som si pomyslel, ale bol som mierne naivný. Prirodzená zručnosť sa medzi deťmi pomaly vytráca. Ešteže aspoň vďaka takýmto projektom trochu pričuchnú k manuálnej práci. Čo sa im ale uprieť nedá, je snaha. Mnohí bez hundrania pracovali a často krát pomáhali aj vo svojom voľnom čase. Pílili, hobľovali, maľovali a spájali. Iná partia vykonávala výkopové a zemné práce.  Aj keď to niekedy pripomínalo firmu ,, A je to“, podarilo sa nám vyvýšené záhony dokončiť.

Aktivita č.2: Sušíme bylinky                                                          

Keďže naše bylinky ešte nevyrástli, väčšinu byliniek na vrecúška sme pozbierali v prírode a doma. Som neveril, koľko ľudí na Orave pestuje doma nejaké bylinky. Dúška, repík, prvosienky, podbele, mäta, šalvia, tymian a ďalšie. Ďakujem všetkým, ktorí boli ochotný pomôcť niečo nasušiť. O rok už budeme sušiť vlastnoručne dopestované a tie budú ešte lepšie, lebo budú naše, s láskou dopestované.

Aktivita č. 3: Výroba vrecúšok

Kým chlapci mali na starosti stavebnú časť, naše dievčatá sa pustili do výroby vrecúšok pod vedením p. učiteľky Dlholúckej. Nakúpili látku a pustili sa do výroby. Strihali, plnili a vyšívali.

phoca thumb m 025

 

        slovnaft