Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

PROJEKT „ Zlepšenie vybavenia školskej jedálne 2021“

ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga získala z MŠVVaŠ v rámci dotácie na zlepšenie vybavenia školskej jedálne 5.000 Eur v rámci výzvy vyhlásenej vo februári 2021. 

Cieľom projektu je zlepšenie vybavenia školských jedální v základných školách:

Zakúpili sme:

  1. umývačku riadu s príslušenstvom do veľkokapacitných kuchýň s vysokou produktivitou, hornými a dolnými rotačnými umývacími a oplachovými ramenami, energeticky úspornú s nastavením dávkovačov cez ovládací panel.
  1. Profesionálnu škrabka na zemiaky s náplňou na 40 kg, nerezová s možnosť ošúpať nielen zemiaky, ale aj zeleninu, s prívodom vody a prívodnou hadicou a samostatnou časťou na odpad.

phoca thumb m 002

OZNAM 29.03.2021

Vážení rodičia detí 1. B triedy a MŠ Mravčekovia!


Z dôvodu potvrdenia ochorenia na Covid-19 u rodinných príslušníkov 2 detí týchto tried a po konzultácií s RÚVZ, bude pre tieto 2 triedy v dňoch 30.3.- 1.4. nariadená izolácia

Deti zostávajú doma, žiaci 1.B prechádzajú na dištančné vyučovanie (30.3 a 31.3.)   

Prosíme o dôsledné sledovanie Vás a Vašich detí, či neprejavujú príznaky ochorenia. V prípade, že sa príznaky vyskytnú a bude u vás potvrdená pozitivita, bezodkladne informujte triednu učiteľku. 

Odporúčame najskôr na 5. deň testovanie dospelých (od posledného kontaktu detí v piatok 26.3.), s možnosťou pretestovať aj dieťa.  

Tieto dni využijeme na dôkladnú dezinfekciu všetkých priestorov.  


Ďakujeme a vyprosujeme Vám veľa zdravia a Božieho požehnania. 

Kontakt

  

Názov a sídlo školy

Telefónne čísla, e-mail ZŠ

  
  
  

Základná škola s materskou školou

zsdilong(at)zsdilong.sk

Rudolfa Dilonga

043/539 25 98 (škola)

Hviezdoslavova 823/7

043/539 20 69 (jedáleň) 
028 01 Trstená   
  +421(0)911 246 284 (riaditeľ)
  +421(0)911 205 658 (zástupca) 
  +421(0)911 205 648 (jedáleň)
 
  
  

Elokované pracovisko

Telefónne čísla, e-mail MŠ

   
    
Námestie M. R. Štefánika
cms(at)zsdilong.sk

27/438, 028 01 Trstená

+421(0)911 205 493 (zastupca MŠ)

  
+421(0)911 205 681 (MŠ pri Oravici)

 

 

INFORMÁCIE pre rodičov vyučovanie v školskom roku 2021-2022

Vážení rodičia!

Za účelom bezpečného prostredia v škole Vám zasielame pár informácií ku začiatku školského roka. Pre vyučovanie bude platiť ŠKOLSKÝ SEMAFOR. Nastupujeme v zelenej fáze. Budeme sa učiť prezenčne. Počas roka budeme postupovať podľa COVID AUTOMATU.