DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Voľné pracovné miesta

Špeciálny pedagóg

Asistent učiteľa

Vážení RODIČIA MŠ 3 - SOVIČKY

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu pedagogickej zamestnankyne MŠ zo dňa 16.11.2020 na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 zostávajú deti (úzke kontakty pozitívnej učiteľky) z triedy MŠ3 - Sovičky, v povinnej domácej karanténe určenej do 22.11.2020. Nástup detí do MŠ bude v pondelok 23.11.2020.

 
Prosím sledujte svoje dieťa a v prípade prejavov príznakov u Vášho dieťaťa kontaktujte svojho obvodného lekára a dajte nám ihneď vedieť.  
 
Posledný kontakt s pozitívne testovanou osobou BOL vo ŠTVRTOK 12.11.2020.
 
KARANTÉNA SKONČÍ o 10 dní od posledného kontaktu 22.11.2020.
 
NÁSTUP DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY BUDE v pondelok 23.11.2020.
 
PROSÍME O DODRŽIAVANIE KARANTÉNY DETÍ.
 
Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu. Mrzí nás, že nemôžeme plynule pokračovať v riadnom režime, ale veríme, že Dobrý Boh nás cez tento čas prevedie. Vyprosujeme Vám Jeho požehnanie a tešíme sa na ďalšie stretnutia.
 

OZNAM - karanténa MŠ2 - Rybičky

Vážení RODIČIA MŠ 2-RYBIČKY 

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu pedagogickej zamestnankyne MŠ zo dňa 7.11.2020 na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 zostávajú deti (úzke kontakty pozitívnej učiteľky) z triedy MŠ2 - Rybičky v povinnej domácej karanténe určenej do 15.11.2020. Nástup detí do MŠ bude v pondelok 16.11.2020. 

Prosím sledujte svoje dieťa a v prípade prejavov príznakov u Vášho dieťaťa kontaktujte svojho obvodného lekára a dajte nám ihneď vedieť.  

Posledný kontakt s pozitívne testovanou osobou BOL vo ŠTVRTOK 05.11.2020. 

KARANTÉNA SKONČÍ o 10 dní od posledného kontaktu 15.11.2020. 

NÁSTUP DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY BUDE v pondelok 16.11.2020. 

PROSÍME O DODRŽIAVANIE KARANTÉNY DETÍ. 

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu. Mrzí nás, že nemôžeme plynule pokračovať v riadnom režime, ale veríme, že Dobrý Boh nás cez tento čas prevedie. Vyprosujeme Vám Jeho požehnanie a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Vážení rodičia

Na konci prvého kola celoplošného pretestovania Slovenska na nový koronavírus viacerí rodičia teraz rozmýšľajú, čo bude so školskou dochádzkou ich ratolestí.
 
Prinášame Vám základné princípy:
 
  • Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky), určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)
  • Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)
  • Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človeknebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ a aby na ZŠ využil ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní