Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

OZNAM - triedy 5.A, 7.A, 8.A - karanténa do 25.11.2021

Vážení rodičia!

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 zo dňa 16.11.2021, ROZHODNUTÍM RÚVZ zo dňa 18.11.2021 zostávajú ÚZKE  kontakty žiakov, kde vyučoval pozitívny učiteľ v povinnej domácej karanténe:

TRIEDA 5.A, TRIEDA 7.A, TRIEDA 8.A;

Ak sa u Vášho dieťaťa objavia príznaky vírusu,  prosím kontaktujte svojho obvodného lekára a dajte nám ihneď vedieť.

posledný kontakT s pozitívne testovanou osobou BOL V PONDELOK 15.11.2021.   

KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ v UTOROK 16.11. 2021.

Posledný deň karantény je o 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou dňa 25.11.2021.

NÁSTUP ŽIAKOV DO ŠKOLY BUDE V PIATOK  26.11.2021

 

PROSÍME O DODRŽIAVANIE KARANTÉNY ŽIAKOV

Prosím o dohliadnutie na pripojenie na vyučovacie hodiny. Bude Vás kontaktovať triedny učiteľ.

V prípade prejavov príznakovVášho dieťaťa prosím kontaktujte svojho obvodného lekára a dajte nám ihneď vedieť.

Ďakujeme za pochopenie a vyprosujeme veľa zdravia a požehnania počas domácej karantény žiakov. 

OZNAM – trieda MŠ 3/Sovičky - karanténa do 22.11.2021

Vážení rodičia!

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19  ROZHODNUTÍM RÚVZ zo dňa 15.11.2021, zostávajú deti MŠ3/Sovičky  v povinnej domácej karanténe určenej do 22. 11. 2021.

 Nástup detí do MŠ na prezenčné vyučovanie bude v utorok 23.11.2021.

V prípade prejavov príznakov u Vášho dieťaťa prosím kontaktujte svojho obvodného lekára a dajte nám ihneď vedieť.

posledný kontakT s pozitívne testovanou osobou BOL v PIATOK 12.11.2021.   

KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ v SOBOTU 13.11.2021.

KARANTÉNA SKONČÍ o 10 dní od posledného kontaktu 22.11.2021.

NÁSTUP DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY BUDE 23.11.2021

 

PROSÍME O DODRŽIAVANIE KARANTÉNY DETÍ.

Ďakujeme za pochopenie a vyprosujeme veľa zdravia a požehnania počas domácej karantény detí.

OZNAM – trieda 8.B karanténa do 21.11.2021

Vážení rodičia!

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19  ROZHODNUTÍM RÚVZ podľa Vyhlášky ÚVZ SR č. 252/2021 - § 3 zo dňa 11.11.2021, zostávajú žiaci v 8.B triedy v povinnej domácej karantény určenej do 21.11. 2021.

Nástup žiakov na prezenčné vyučovanie do školy bude v pondelok 22.11.2021.

Žiaci sa budú zatiaľ vyučovať dištančnou formou podľa upraveného rozvrhu hodín. Prosím o dohliadnutie na pripojenie na vyučovacie hodiny. Bude Vás kontaktovať triedny učiteľ. V prípade potreby technickej pomoci kontaktujte aj zástupcu RŠ na 0911 205 658;

V prípade prejavov príznakov u Vášho dieťaťa prosím kontaktujte svojho obvodného lekára a dajte nám ihneď vedieť.

Pred nástupom do školy použite Ag samotest a pošlite Čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti cez Edupage.

posledný kontakT s pozitívne testovanou osobou BOL vO ŠTVRTOK 11.11.2021.   

KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ v PIATOK 12.11. 2021.

KARANTÉNA SKONČÍ o 10 dní od posledného kontaktu 21.11. 2021.

NÁSTUP ŽIAKOV DO ŠKOLY BUDE 22.11.2021.

 

PROSÍME O DODRŽIAVANIE KARANTÉNY ŽIAKOV.

Ďakujeme za pochopenie a vyprosujeme veľa zdravia a požehnania počas domácej karantény žiakov. 

PREHĽAD OPATRENÍ - KARANTÉNA TRIED

Škola funguje podľa školského semaforu.
 
Podľa nového školského COVID automatu sa školy nebudú zatvárať celoplošne a budú otvorené vo všetkých farbách okresu.
Prerušenie vyučovania bude iba v jednotlivých triedach ak sa v triede vyskytne pozitívny žiak alebo zamestnanec.
 
Vtedy trieda prechádza na dištančné vyučovanie a žiaci pôjdu do karantény podľa platných vyhlášok a nariadení.
 
Publikované 19. 02. 2022: OZNAM - KARANTÉNA 2.B do 23.2.2022
Publikované 16. 02. 2022: OZNAM - KARANTÉNA 1.A do 20.2.2022
Publikované 12. 02. 2022: OZNAM - KARANTÉNA 7.A do 16.2.2022
Publikované 10. 02. 2022: OZNAM - KARANTÉNA 8.A a 8.B do 15.2.2022
Publikované 04. 02. 2022: OZNAM - KARANTÉNA 2. B do 8.2. 2022
Publikované 03. 02. 2022: OZNAM - KARANTÉNA 8.A a 8.B do 7.2.2022
Publikované 03. 02. 2022: OZNAM - KARANTÉNA 9.A do 7.2.2022
Publikované 03. 02. 2022: OZNAM - KARANTÉNA 7.A do  06. 02. 2022
Publikované 31. 01. 2022: OZNAM – karanténa 5.A do 02. 02.2022
Publikované 31. 01. 2022: OZNAM – karanténa 4.A do 02.02.2022
Publikované 25. 01. 2022: OZNAM – KARANTÉNA 2.A  do 30.01.2022
Publikované 24. 01. 2022: OZNAM – KARANTÉNA 1.A  do 31.01.2022
Publikované 24. 01. 2022: OZNAM – KARANTÉNA 2.B do 31.01.2022
Publikované 24. 01. 2022: OZNAM – KARANTÉNA 9.A do 31.01.2022
Publikované 21. 10. 2021: OZNAM - Karanténa 6.A trieda do 30. 10. 2021