DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Kontakt

  

Názov a sídlo školy

Telefónne čísla, e-mail ZŠ

  
  
  

Základná škola s materskou školou

zsdilong(at)zsdilong.sk

Rudolfa Dilonga

043/539 25 98 (škola)

Hviezdoslavova 823/7

043/539 20 69 (jedáleň) 
028 01 Trstená   
  +421(0)911 246 284 (riaditeľ)
  +421(0)911 205 658 (zástupca) 
  +421(0)911 205 648 (jedáleň)
 
  
  

Elokované pracovisko

Telefónne čísla, e-mail MŠ

   
    
Námestie M. R. Štefánika
cms(at)zsdilong.sk

27/438, 028 01 Trstená

+421(0)911 205 493 (zastupca MŠ)

  
+421(0)911 205 681 (MŠ pri Oravici)

 

 

INFORMÁCIE pre rodičov vyučovanie v školskom roku 2021-2022

Vážení rodičia!

Za účelom bezpečného prostredia v škole Vám zasielame pár informácií ku začiatku školského roka. Pre vyučovanie bude platiť ŠKOLSKÝ SEMAFOR. Nastupujeme v zelenej fáze. Budeme sa učiť prezenčne. Počas roka budeme postupovať podľa COVID AUTOMATU.

Schránka dôvery

Milí naši žiaci, rodičia i učitelia.

Pripravili sme pre vás tzv. „Schránku dôvery.“ Bude slúžiť tým, ktorí sa potrebujú zdôveriť so svojou ťažkosťou či problémom. Ak si neviete s niečím poradiť sami, môžeme vám byť nápomocní.

Budeme veľmi radi, keď túto Schránku dôvery využijete aj na to, aby ste nám napísali nejaký nápad, návrh na zmenu v škole, čo sa vám páči alebo chcete pripomienkovať.

Diskrétnosť je samozrejmosťou! Nemusíte mať obavy. Vašim odkazom/správam sa bude venovať výchovná poradkyňa Mgr. Daniela Krasuľová. V prípade potreby bude s vami diskrétnym spôsobom komunikovať.

Vaše odkazy nám píšte na e-mailovú adresu: vp(at)zsdilong.sk

Vopred vám ďakujeme za vašu dôveru a dúfame, že si pomôžeme navzájom.

Výchovné a kariérové poradenstvo

Vážení rodičia, milí žiaci,

Výchovný poradca vykonáva poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí.

Výchovný poradca v prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi, školským špeciálnym pedagógom a odbornými zamestnancami poradenských zariadení.

V oblasti kariérového poradenstva Vám poradí so strednou školou, zosúladí potreby žiaka s jeho individuálnymi predpokladmi a záujmami a trhom práce.

Konzultačný deň – utorok

V prípade záujmu a potreby sa môžete obrátiť na výchovnú a kariérovú poradkyňu školy   Mgr. Danielu Krasuľovú.

Kontakt: Tel.: +421907 246 168

E-mail: vp(at)zsdilong.sk

Link na online konzultáciu (po dohode).

Konzultáciu je možné kedykoľvek si vopred dohodnúť na vyššie uvedenom telefónnom čísle.

 

Informácie o prihláškach na stredné školy.