Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

OZNAM – KARANTENÁ triedy MŠ 5 Včielky na Námestí M. R. Štefánika pri Oravici

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu pedagogického zamestnanca na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 zo dňa 26.01.2022, zostávajú deti MŠ 5 – Včielky v povinnej domácej karanténe ako úzke kontakty určenej do 30.01. 2022.

Máte nárok na OČR.

POSLEDNÝ KONTAKT S POZITÍVNE TESTOVANOU OSOBOU BOL V UTOROK 25. 01. 2022.
KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ V STREDU 26. 01. 2022.
POSLEDNÝ DEŇ KARANTÉNY JE O 5 DNÍ OD POSLEDNÉHO KONTAKTU 30. 01. 2022 (NEDEĽA).
NÁSTUP DO MATERSKEJ ŠKOLY NA PREZENČNÉ VYUČOVANIE V PONDELOK 31.01.2022


Podľa novej Vyhlášky ÚVZ SR platnej od 25.01.2022 sa nariaďujú opatrenia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 na 5 dní.

Deťom po ukončení izolácie sa po dobu nasledujúcich 5 dní neodporúča zúčastňovať mimovyučovacích aktivít, pri ktorých by sa stretávali s deťmi z iných tried a škôl.

V prípade príznakov Vášho dieťaťa kontaktujte zástupkyňu  MŠ na 0911 205 493.

Čo má robiť RODIČ:

V prípade pozitívneho Ag samotestu výsledku rodič informuje školu.

Po pozitívnom výsledku Ag samotestu je potrebné bezodkladne kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup, prípadne nutnosť vyšetrenia na ochorenie COVID-19.

Pred návratom do školy odporúčame realizovať samotestovanie.

Je potrebné  zaslať ČESTNÉ vyhlásenie o bezpríznakovosti cez Edupage.

Ďakujeme za pochopenie a vyprosujem veľa zdravia a požehnania počas domácej karantény.

OZNAM – KARANTÉNA 2.A do 30.01.2022

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 zo dňa 25.01.2022, zostávajú žiaci 2.A  triedy v povinnej domácej karanténe ako úzke kontakty určenej do 30.01. 2022.


Žiaci sa budú vyučovať dištančnou formou podľa upraveného rozvrhu hodín. Máte nárok na OČR.

POSLEDNÝ KONTAKT S POZITÍVNE TESTOVANOU OSOBOU BOL V UTOROK 25. 01. 2022.
KARANTÉNA ZAČNE PLYNÚŤ V STREDU 26. 01. 2022.
POSLEDNÝ DEŇ KARANTÉNY JE O 5 DNÍ OD POSLEDNÉHO KONTAKTU 30. 01. 2022 (NEDEĽA).
NÁSTUP DO ŠKOLY NA PREZENČNÉ VYUČOVANIE V PONDELOK 31.01.2022


Podľa novej Vyhlášky ÚVZ SR platnej od 25.01.2022 sa nariaďujú opatrenia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 na 5 dní.

Žiakom po ukončení izolácie sa po dobu nasledujúcich 5 dní neodporúča zúčastňovať mimovyučovacích aktivít, pri ktorých by sa stretával so žiakmi z iných tried a škôl.

Pred návratom do školy odporúčam realizovať samotestovanie a zaslať ČESTNÉ vyhlásenie o bezpríznakovosti cez Edupage.

V prípade príznakov kontaktujte triednu učiteľku.

OZNAM – KARANTENÁ triedy MŠ 1 – Ovečky pri Oravici

Na základe Rozhodnutia RUVZ Dolný Kubín zo dňa 25.01.2022 pre hlásený pozitívny prípad dieťaťa MŠ 1- Ovečky  na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 zo dňa 24.01.2022, zostávajú deti MŠ 1- triedy Ovečky v povinnej domácej karanténe ako úzke kontakty určenej do 03. 02.2022. Karanténu je možné skrátiť vykonaním PCR testu najskôr na 5. deň, uplynutím doby 7 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou podľa Vyhlášky ÚVZ SR č. 252/2021 § 3, odst. 4.

POSLEDNÝ KONTAKT S POZITÍVNE TESTOVANOU OSOBOU BOL V PONDELOK 24. 01. 2022.
KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ V UTOROK 25. 01. 2022.
POSLEDNÝ DEŇ KARANTÉNY JE O 10 DNÍ OD POSLEDNÉHO KONTAKTU 03.02.2022 (štvrtok).
NÁSTUP DO MATERSKEJ ŠKOLY NA PREZENČNÉ VYUČOVANIE V PIATOK 04.02.2022.

MÁTE NÁROK na ošetrovné. Kontaktujte svojho obvodného lekára.

V prípade príznakov Vášho dieťaťa to oznámte zást. MŠ na 0911 205 493.

Ďakujeme za pochopenie a vyprosujem veľa zdravia a požehnania počas domácej karantény.

OZNAM – KARANTENÁ triedy MŠ 2 pri Oravici

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu pedagogického zamestnanca na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 zo dňa 23.01.2022, zostávajú deti MŠ 2- triedy Rybičky v povinnej domácej karanténe ako úzke kontakty určenej do 31.01. 2022.


POSLEDNÝ KONTAKT S POZITÍVNE TESTOVANOU OSOBOU BOL V PIATOK 21. 01. 2022.
KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ V SOBOTU 22. 01. 2022.
POSLEDNÝ DEŇ KARANTÉNY JE O 10 DNÍ OD POSLEDNÉHO KONTAKTU 31. 01. 2022 (pondelok).
NÁSTUP DO MATERSKEJ ŠKOLY NA PREZENČNÉ VYUČOVANIE V UTOROK 1.2.2022


Na základe Školského semafora

MÁTE NÁROK na ošetrovné. Kontaktujte svojho obvodného lekára.

V prípade príznakov Vášho dieťaťa to oznámte zást. MŠ na 0911 205 493.

Ďakujeme za pochopenie a vyprosujem veľa zdravia a požehnania počas domácej karantény.