PREHĽAD OPATRENÍ - KARANTÉNA TRIED

Škola funguje podľa školského semaforu.
 
Podľa nového školského COVID automatu sa školy nebudú zatvárať celoplošne a budú otvorené vo všetkých farbách okresu.
Prerušenie vyučovania bude iba v jednotlivých triedach ak sa v triede vyskytne pozitívny žiak alebo zamestnanec.
 
Vtedy trieda prechádza na dištančné vyučovanie a žiaci pôjdu do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény- žiaci ktorí prekonali Covid a plne zaočkovaní žiaci).
 
Publikované 21. 10. 2021: OZNAM - Karanténa 6.A trieda do 30. 10. 2021 
 

Vytlačiť