Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Vážení rodičia detí MŠ

od 1.1. 2021 vstúpil do platnosti nový predpis 1/2020 o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v pôsobnosti ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v súlade s ustanovením § 2 bod 2 písm. e) Zákona 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

Týmto predpisom podľa čl. 2 zákonný zástupca uhrádza mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole vo výške 18 eur za dieťa (aj pre deti do 3 rokov). Príspevok sa uhrádza vždy do 10. dňa daného mesiaca. Povinnosť uhrádzania príspevku sa aj naďalej nevzťahuje na deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci).
 
Ďakujeme za porozumenie. Veríme, že Vám nespôsobujeme vážne finančné zaťaženie rodinného rozpočtu. V prípade otázok alebo potreby pomoci nás neváhajte kontaktovať.

"Blaženejšie je dávať ako prijímať." (Sk 20, 35)

 V tomto duchu sme oslávili sviatok sv. Mikuláša v našej MŠ. Do krátkeho príbehu zo života sv. Mikuláša nás vtiahla krásna zimná krajina, v ktorej sme sa "zrazu ocitli". Stretli sme v nej anjelika a samozrejme Mikuláša, ktorého sme zachránili z poriadnej šlamastiky. Cestou do Trstenej sa mu totiž všetky darčeky vysypali do Oravskej priehrady. Tá v noci zamrzla. Hravo sme si s tým poradili a darčeky vylovili. A už vieme, že ak sa s nimi podelíme, naša radosť bude ešte väčšia.

Pestrý november

Aj uplynulý mesiac november priniesol veľa zaujímavého. Spoznávali sme rôzne druhy ovocia a zeleniny. Vieme už aj to, ako sa máme správne starať o naše zúbky. Čo si treba obliecť, keď je vonku zima, tiež veľmi dobre vieme. Dokonca aj oprať a vešať bielizeň, či poumývať bábiku v detskej vaničke. Prežili sme týždeň so sv. Martinom, patrónom nášho farského kostola aj triedy Sovičiek. A možno by ste neverili, ale z mnohých našich kamarátov by boli skvelí moderátori predpovede počasia. To sme zistili počas týždňa s témou  " Počasie a kolobeh vody". Nech sa páči, potešte sa s nami.
 

Vážení rodičia detí MŠ!

Vo štvrtok 12. novembra 2020 sa konalo v online priestore PLENÁRNE MŠ rodičov a učiteľov Materskej školy Rudolfa Dilonga.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa pripojili a vyskúšali si nový, doteraz nevyskúšaný spôsob komunikácie medzi materskou školou a rodičmi.