Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

OZNAM - Zatvorenie MŠ (počas 2. etapy jesenných prázdnin)

Milí rodičia,
oznamujeme Vám, že pre nízky záujem prihlásených detí, počas jesenných prázdnin škôl, prerušujeme výchovno-vzdelávaciu činnosť v MŠ. A to v piatok 6. 11. 2020 a pondelok 9. 11. 2020 podľa § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.
Želáme a vyprosujeme Vám, pokojné dni. Tešíme sa na stretnutie s Vami a deťmi v utorok 10. 11. 2020.

,,PROSBIČKY NÁS MALIČKÝCH, ZA DEDKOV A BABIČKY“

„A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi“ (Jn 14, 13) 

Keďže sa naša škôlka opiera o kresťanské hodnoty, rozhodli sme sa spoločne vytvoriť „modlitebnú stenu“, umiestnenú v priestoroch MŠ, kde majú rodičia aj deti možnosť zverejniť svoje prosby, vďaky, chvály... Je to spôsob ako zrealizovať našu túžbu, spoločne sa modliť za všetkých, ktorí to potrebujú.

JESEŇ V NAŠEJ MŠ

V novom školskom roku sme sa posunuli o krôčik ďalej a o triedu „vyššie“. Zvyknúť si na niektoré zmeny bolo ľahké... Pomohli nám pri tom aj jednoduché príbehy o kamarátoch Vnímajkoch. Vďaka nim máme otvorené srdiečka a snažíme sa mať navzájom radi, aj keď je každý z nás iný. 

Čo všetko sme už v tomto školskom roku stihli? 

Oznam

Milí rodičia detí materskej školy! Tešíme, sa že s Vaším dieťaťom môžeme realizovať školský vzdelávací program, ktorý máme pomenovaný „Nechajte maličkých prísť ku mne.“

v novom školskom roku 2020/2021 nás opäť čaká netradičný začiatok. Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie ochorenia Covid-19 je potrebné dbať na dodržiavanie nasledujúcich pokynov: