Vážení rodičia detí MŠ!

Vo štvrtok 12. novembra 2020 sa konalo v online priestore PLENÁRNE MŠ rodičov a učiteľov Materskej školy Rudolfa Dilonga.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa pripojili a vyskúšali si nový, doteraz nevyskúšaný spôsob komunikácie medzi materskou školou a rodičmi.

 

PROGRAMOM  Plenárneho ZRPMŠ bolo po úvodnej modlitbe vdp. dekana Spuchľáka podanie Správy o výsledkoch za minulý školský rok, predstavenie nových učiteliek, Vzdelávacieho programu MŠ „Nechajte maličkých prísť ku mne“, aktualizácie v Školskom poriadku, správy zo ŠJ, aplikácia Edupage i aktivity, ktoré nás čakajú v novom šk. roku 2020/2021. Finančnú správu z príspevku 15 Eur na dieťa za minulý školský rok podal zástupca rodičov Ing. Vladimír Rehák a vedúca MZ pre MŠ Katarína Straková.

Správy z triedneho fondu podáva triedna učiteľka, ktorá si vedie evidenciu príjmu a výdaja fin. prostriedkov za triedu.

Bol schválený RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK na nový školský rok 2020/2021, ktorý zostal v nezmenenej sume 15 Eur na dieťa + 10 Eur do triedneho fondu. Prosíme dať triednemu učiteľovi.

Zároveň úprimne ďakujeme všetkým sponzorom za  mimoriadne fin. príspevky, za všetky pomocné aktivity, práce a príspevky vo forme materiálnej pomoci pre MŠ.

Ak môžete prispieť aj navyše a Vaša finančná situácia Vám to dovoľuje, ďakujeme za dobrovoľné príspevky na zlepšovanie a rekonštrukciu prostredia detí a žiakov na sponzorský účet školy SK63 0200 0000 0022 3420 1656.


S pozdravom  a úctou ostávam.

Vytlačiť