,,PROSBIČKY NÁS MALIČKÝCH, ZA DEDKOV A BABIČKY“

„A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi“ (Jn 14, 13) 

Keďže sa naša škôlka opiera o kresťanské hodnoty, rozhodli sme sa spoločne vytvoriť „modlitebnú stenu“, umiestnenú v priestoroch MŠ, kde majú rodičia aj deti možnosť zverejniť svoje prosby, vďaky, chvály... Je to spôsob ako zrealizovať našu túžbu, spoločne sa modliť za všetkých, ktorí to potrebujú.

A keďže október je mesiacom úcty k starším aj náš prvý spoločný modlitebný úmysel patril im všetkým. Aktuálna situácia nám síce nedovolila s nimi stráviť čas osobne, no rozhodli sme sa im dať vedieť, že na nich myslíme aspoň prostredníctvom videoprezentácie. 


Vytlačiť