Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Kľúče od nášho mesta Trstená

Mesto Trstená tento rok oslavuje 650. výročie svojho založenia. A keďže naša škola sídli v Trstenej, rozhodli sme sa do ,,osláv“ zapojiť trošku netradičným spôsobom aj my. Obliekli sme si kroje, preniesli sa do histórie mesta a dozvedeli sme sa o rôznych pokladoch, ktoré tu máme.

Napríklad o rieke Oravica, o Martinskom a Škapuliarskom jarmoku, o Trstenskej keramike, o erbe mesta a o známych osobnostiach. Všetky spomenuté zaujímavosti sa nám zdali veľmi vzácne a aj preto sme sa rozhodli, že sa s nimi podelíme s ostatnými a to formou videa s krátkymi scénkami tried detí z materskej školy.