Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Čo priniesol máj

Deň matiek sme oslávili, mamičkám úsmev na tváričke vyčarili. Poznávali sme rôzne druhy hmyzu, objavovali ako žije a prečo je pre nás dôležitý. Aj život pri vode je zaujímavý. Hrali sme sa na žabky, kačky, bociany. Oslávili sme aj sviatok Nanebovstúpenia Pána a na Turíce očakávali Ducha Svätého. Plavili sme sa v Noemovej arche a ocitli sa v bruchu veľryby. Vzácna návšteva, ujo lesník, nám prišiel porozprávať o prírode. Ďakujeme, že všetky dobrodružstvá prežívate s nami.