Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Marec v našej MŠ

Marec mesiac kníh sme začali dobrodružstvami s rozprávkami. S radosťou sme sa zapojili do recitačnej súťaže „Mám básničku na jazýčku“. V týždni s témou “Ľúbim svoju vlasť – Slovensko“ sme zisťovali aké máme hlavné mesto, rieky, hory, či tradície. Jarnými piesňami sme privítali jar aj vtáčiky a pozorovali sme zmeny v prírode, ktoré nám priniesla jar. Naši predškoláci si užili veľa zábavy na športových hrách s pánom učiteľom Jaroslavom Pallom. Cez katechézy a krížovú cestu v triedach sme sa pripravovali na prežívanie veľkonočných sviatkov. V závere nášho videa sa s nami môžete potešiť pri jarnej pesničke.