Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

VÝNIMOČNÝ ČAS...

Aj v čase lockdownu bola naša materská škola otvorená pre deti, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre alebo im povaha zamestnania neumožňuje prácu z domu. Užili sme si zábavu pri hrách a zaujímavých aktivitách. Nemysleli sme len na seba, ale postarali sme sa o vtáčiky, ktorým sme pripravili pochúťky a búdky. Spoznávali sme čas, dopĺňali vitamíny. Poriadne sme sa vyšantili na snehu, stavali snehuliakov a to aj vďaka službám mesta Trstená, ktoré nám prihrnuli sneh. Na jeden týždeň sme sa premenili na kozmonautov a navštívili planéty slnečnej sústavy.