Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

"Blaženejšie je dávať ako prijímať." (Sk 20, 35)

 V tomto duchu sme oslávili sviatok sv. Mikuláša v našej MŠ. Do krátkeho príbehu zo života sv. Mikuláša nás vtiahla krásna zimná krajina, v ktorej sme sa "zrazu ocitli". Stretli sme v nej anjelika a samozrejme Mikuláša, ktorého sme zachránili z poriadnej šlamastiky. Cestou do Trstenej sa mu totiž všetky darčeky vysypali do Oravskej priehrady. Tá v noci zamrzla. Hravo sme si s tým poradili a darčeky vylovili. A už vieme, že ak sa s nimi podelíme, naša radosť bude ešte väčšia.