DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Hodina Kodu 2021

Tento rok sa aj naša škola ZŠ s MŠ R.Dilonga pridala oficiálne k oslave informatiky. Počas týždňa výučby informatiky, ktorý sa konal 6. až 12.decembra sme sa zaregistrovali na stránke www.hourofcode.com a naplánovali udalosti, rôzne kódovacie aktivity.

INCREDIBOX

Počas dištančného vyučovania HUDOBNEJ VÝCHOVY si naši starší žiaci (okrem iného) mali možnosť vyskúšať  prácu hudobného producenta pri mixovaní „beatboxu“ v programe INCREDIBOX. Niektoré z výstupných projektov si môžete vypočuť kliknutím na odkaz.

Voda pre život- život pre vodu

Voda pre život, život pre vodu je celoslovenská literárna súťaž.

Vyhodnotenie:

phoca thumb m 001

HOBIT

HOdina BIológie pre živoT – ide o inovatívny vzdelávací program, ktorého zmyslom je odovzdať žiakom úplné jednoduché informácie, ktoré vedú k záchrane života pri vzniku mozgového infarktu. Žiaci sa učia reagovať pomocou multimediálneho a simulačného vzdelávania tak, aby mohli postihnutému zachrániť život. Projekt sa realizuje v rámci spolupráce krajín V4.