Vyhodnotenie dotazníka -záujem nástupu žiakov do školy do Vianoc 2020


Vyjadrenie súhlasu s podmienkou testovanie vyjadrilo skoro 60% rodičov.

Pre žiakov 2. stupňa platí aj naďalej dištančné vzdelávanie.

Zároveň Vás informujem, že v prípade potreby je v MESTE TRSTENÁ OTVORENÉ MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTO na antigénové testovanie na COVID19, kde sa testuje antigénovými testami. Je zriadené v priestoroch objektu Bowling Jantár na Hattalovej ulici za Kostolom sv. Martina.Testuje sa v pracovné dni v čase od 10 hod. do 18 hod.

Na odber sa neobjednáva, testuje sa priebežne. Výsledky testu budú zaznamenané na certifikáte, ktorý testovaná osoba obdrží. Odber je bezplatný.

Ďakujeme za porozumenie a vyprosujeme Vám veľa trpezlivosti, síl, pokoj a nádej!

A osobitne všetkým Vašim rodinám, blízkym a známym - pevné zdravie a ochranu pred nákazou!


Vytlačiť