triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

Zápis detí do materskej školy v ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga

Zápis detí do materskej školy v ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga na školský rok 2023/2024 je od 15.mája do 31. mája. 

Komplexné informácie.

Elektronická prihláška