triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

Sopky v 5.A

Učitelia 5.A triedy pripravili v marci pre žiakov celodenné vyučovanie na tému Sopky. Celému dňu predchádzala ešte príprava 3D modelov sopky na hodinách Techniky. Žiaci sa zaujímavou metódou naučili dôležité informácie o najznámejších vulkánoch sveta a zložení sopky, vyskúšali si simuláciu jej výbuchu.

phoca thumb m 005

V nasledujúcom bloku si jedna skupina žiakov upevnila vedomosti z anglického jazyka pomocou únikovej hry (zakódované informácie o sopke) a pritom nadobudla zaujímavú motorickú zručnosť otvárania kladky na kľúč alebo číselný kód. V PC triede zatiaľ žiakom vybuchovali hlavy pri tvorení rozprávky vo forme obrázkového čítania.