triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

iBOBOR – informatická súťaž 2022

Aj tento rok sme sa zapojili do informatickej celoslovenskej súťaže iBobor. Súťaž iBobor prebiehala 7. - 11. novembra 2022. Na Slovensku sa zúčastnilo 124 574 súťažiacich. Súťažili sme v kategóriach Drobci, Bobríci, Benjamíni a Kadeti. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

2022 ibobor

Tohtoroční úspešní riešitelia sú :

Drobci – F. Zmarzlák, P.Motyčák, R. Janotíková, S. Baruta, S. Kuráň, L. Medvecká, M. Stareková, V. Rehák, K. Lepáček, M. Pánek, T. Krasuľa, K. Šipošová, R. Klempai, H. Šusteková

Bobríci – M. Raška, D. Poklonová, M. Janík, A. Reguly, S. Šurinová, F. Kuník, P. Pajunk, K. Reháková, S. Zmarzláková

Kadeti – D. Kostolný, M. Šikyňová, N. Kališová, A. Kolenčíková, N. Furdeková, L.Šurinová, S. Lepáčková, S. Šálková, M. Šurinová, F.Pajunk, L. Marek, A. Pavelenko, S. Kováčová

Úspešným riešiteľom BLAHOŽELÁME.