triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

Milión detí sa modlí ruženec 2022

V utorok 18. októbra sme sa spolu s tisíckami detí z celého sveta aj my zapojili do modlitbovej akcie „ Milión detí sa modlí ruženec“.

phoca thumb m 001

Jedným z cieľov tejto kampane  je pomôcť nám hlbšie pochopiť, že všetci máme jedného Otca v nebi, ktorý túži len po našom šťastí a ktorý nám dal Božiu Matku ako našu vlastnú nebeskú Matku. Mária si želá len to, aby naša Zem bola domovom pre všetkých, kde vládne Božia láska a kde nikto nemusí trpieť núdzou alebo strachom.

V spoločnej modlitbe sme zvlášť prosili najmä za  krajiny, kde vládne vojna, násilie a veľká chudoba - ako na Ukrajine, Blízkom východe, v Nigérii, v africkej oblasti Sahel a na všetkých miestach, kde ľudia nemôžu žiť v pokoji.

Deti z materskej školy sa s spolu s pani učiteľkami modlili vo svojich triedach, starší žiaci základnej školy sa modlili o deviatej hodine v kostole pod vedením a s požehnaním pána kaplána Mareka.