Súťaž so Šťukesom – trieda 1. A

Žiaci sa učia šetriť energiou pomocou edukačnej brožúrky a zábavných videí. Úlohou žiakov bolo vyhotoviť kresbu formátu A3 na tému „Ako trávime čas s kamarátmi bez využitia elektrickej energie?“. Žiaci 1. A triedy tiež poslali do súťaže svoju prácu. Porota vyberie 15 najoriginálnejších kresieb. V priebehu júna budú zverejnené facebookovej stránke Stredoslovenská energetika – SSE, kde bude mať verejnosť možnosť vybrať si svojho favorita a vybrať tak 8 TOP kresieb.

2022stukes

Témy videí boli:

1. Šťukes učí deti, ako správne svietiť

2. Šťukes učí deti, ako správne vyhrievať izbu

3. Šťukes učí deti, ako správne otvárať chladničku

4. Šťukes učí deti, ako správne pomáhať pri varení

5. Šťukes učí deti, ako sa správne sprchovať

6. Šťukes učí deti, ako tráviť čas s kamarátmi bez využitia el. energie.


Vytlačiť