triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

Rozlúčka s letom 2022

V piatok 16.9.2022 sme absolvovali Deň ochrany človeka a prírody, pri ktorej sme sa zároveň rozlúčili s letom. Na úvod sme si spoločne precvičili evakuáciu školy pri poplachu a potom nasledovali aktivity a prednášky s pánom dekanom Jurajom Spuchľákom a pánom kaplánom Vladimírom Bačom, zamerané na témy, ktoré úzko súviseli so zdravím človeka a prvou pomocou.

phoca thumb m 001

Neskôr sme mali možnosť vidieť aj kynologické ukážky v podaní Martinky Kolejákovej a Maroša Vojtka, ktorý nám vysvetlil ako pracujú záchranárske psy. Žiaci druhého stupňa popri tom absolvovali aj športové turnaje vo freesbee a futbale, kde si jednotlivé triedy navzájom zmerali svoje sily. Keďže nám počas celého dňa prialo aj počasie, boli sme veľmi spokojní, že sa nám podarilo splniť všetky úlohy, ktoré sme si zadali a že sme sa aj takouto formou vyučovania dozvedeli veľa nových a cenných informácií! Na záver deväťročného štúdia na základnej škole by totiž mali žiaci teoreticky a prakticky ovládať vybrané úlohy z tematiky riešenia mimoriadnych situácií, civilnej ochrany, zdravotnej prípravy, poskytnutia predlekárskej prvej pomoci, mali by zvládnuť základné činnosti pri pohybe a pobyte v prírode a vzhľadom na vek a pohlavie optimálne zvyšovať svoju psychickú, fyzickú pripravenosť a odolnosť pre prípad vzniku predpokladaných mimoriadnych situácií. Veríme, že sme sa našimi aktivitami priblížili k tomuto cieľu!