SVÄTÝ MIKULÁŠ AJ V NAŠEJ ŠKOLE

6. decembra 2021 navštívil aj našu školu MIKULÁŠ. Deťom porozprával o svojom živote, ako pomáhal chudobným, legendu O troch pannách, legendu O lodiach vezúcich pšenicu. Spolu sa deti naučili pesničku, ktorú si s Mikulášom zaspievali:

phoca thumb m 009

Svätý priateľ náš,

biskup Mikuláš,

chudobným bol na pomoci,

pomáhal im tajne v noci.

Robiť dobré skutky skryto

a nečakať vďaku za to.

Nauč to aj nás,

svätý Mikuláš.

Mikuláš navštívil každú triedu, kde ich za pesničky, básničky a modlitby odmenil sladkým darčekom. Žiakov zo 4.A a 1 žiaka z 2.B Mikuláš pozdravil online, lebo boli doma a učili sa dištančne.

Veríme, že nás sv. Mikuláš navštívi aj o rok.


Vytlačiť