Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Októbrová súťaž o najkrajší vlastnoručne vytvorený ruženec

Ruženec môže byť obrovský alebo úplne maličký, pestrofarebný alebo jednofarebný, zo všetkých možných materiálov. Ale modlitba, ktorá sa s ním spája, je stále tá istá. V októbri, ktorý je aj mesiacom sv. ruženca, mali naši žiaci možnosť znovu ukázať svoju šikovnosť a tvorivosť. Vyrábali ružence z rôznych netradičných materiálov.

phoca thumb m 001

Naša 6.-členná porota mala naozaj veľmi ťažkú úlohu – spomedzi 23 ružencov oceniť tie najkrajšie, najoriginálnejšie...

Hlavné ceny napokon odovzdal pán kaplán Martin Tešla spolu s pani riaditeľkou Evou Ragalovou týmto žiakom:

1. stupeň:

1. miesto: Karolína Pňačková (4.A)

2. miesto: Jakub Rehák (3.A)

3. miesto: Liliana Šikyňová (4.A) a Marek Ján Pánek (1.A)

 

Najaktívnejšou bola trieda 1.A, z ktorej sa do súťaže zapojilo a vlastnoručne vyrobený   ruženec prinieslo 8 žiakov.

2.stupeň:  

1. miesto: Aneta Medvecká (6.B

2. miesto: Sofia Šálková (7.A) a Nela Gibasová (6.A)

3. miesto: Peter Jagelčák (5.A)

Skupinová práca:

1. miesto: rodina Ragliová

2. miesto: ŠKD p. uč. Helenky Štrbavej

3. miesto: rodina Gondová

Každý zo zúčastnených žiakov získal sladkú odmenu a naše veľké uznanie za ich tvorivosť!