logo

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Videoprezentácia školy

Vianočná akadémia 2019

MŠ akadémia

VIRTUÁLNA PREHLIADKA


Učebné plány
Napísal admin   

Nový školský zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní z 22. mája 2008 nanovo definuje školskú sústavu na Slovensku a zasadzuje náš vzdelávací systém do európskeho rámca. Zavádza štátny vzdelávací program, aktualizovaný na www.statpedu.sk. záväzný pre všetky školy, ktorý vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách a súčasne im dáva možnosť vytvárať si na jeho základe vlastné školské vzdelávacie programy.

Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v školách a to s účinnosťou od 1. septembra 2008.

 

V tomto školskom roku budeme vyučovať podľa platných pedagogických dokumentov:

Rámcový učebný plán

ISCED 1

ISCED 2

Vzdelávací program  pre žiakov s MR - variant A, variant B

Vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia

Vzdelávací program pre žiakov s poruchami správania

Vzdelávací program pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

Vzdelávací program pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti

 

Nové odborné učebne

Modernizácia škôlky

Rekonštrukcia telocvične


Kto je online ?

Máme online 116 hostí 

Prevádzkované na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, cc top level domain. Valid XHTML and CSS.