logo

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Videoprezentácia školy

Vianočná akadémia 2019

MŠ akadémia

VIRTUÁLNA PREHLIADKA


Domov VÝCHOVA a VZDELÁVANIE Organizácia školského roka 2019 - 2020
Organizácia školského roka 2019 - 2020 na ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej
Napísal PhDr. Mgr. Eva Ragalová, RŠ   

SEPTEMBER 2019

2. 9. začiatok školského vyučovania

9.9.- 13.9. ZBER PAPIERA

13.9. „Rozlúčka s letom“ OČaP – Deň ochrany človeka a prírody „Sme tu pre teba“

Deň príležitostí – (Deň otvorených dverí – budova Námestie M. R. Štefánika)

OKTÓBER 2019

08.10. Burza povolaní

10.10. „Svet okolo nás“ – výchovno-vzdelávací program 2. st.

11.10. Riaditeľské voľno

Triedne rodičovské združenia

14.10. Plenárne ZRPŠ

16.10. Adorácia za rodiny

„Pre teba“ 9. roč.- pobyt v Pastoračnom centre v Ústí nad priehradou

30.-31.10 Jesenné prázdniny

 

NOVEMBER

11.-14.11. Misijný týždeň

20. 11.(streda) Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka (T5-2019)

28.11. (štvrtok) - Príprava adventných vencov

 

DECEMBER

5.12. Svätý Mikuláš/besiedka

Triedne rodičovské združenia

Vianočné trhy

12.12. Vianočná besiedka MŠ

20.12. Vianočná akadémia ZŠ

26.12. Vianočná akadémia pre verejnosť

23.- 31. 12. Vianočné prázdniny

 

JANUÁR 2019

1.1.-7.1. Vianočné prázdniny

13.-17.1. Lyžiarsky výcvik

31.1. Výpisy hodnotenia za 1. polrok

Divadelné/filmové predstavenie

 

FEBRUÁR

3.2. Polročné prázdniny

8.2. Ples rodičov a priateľov školy

13.2. Karneval žiakov 1. -4. a deti MŠ

13.2. Ples žiakov 5. - 9. ročníka

24. -28. 2. Jarné prázdniny

 

MAREC

16.-20.3. Plavecký výcvik

26. -28.3. Duchovné cvičenia pedagógov

26.03. Riaditeľské voľno

 

APRÍL

01. 04. (streda) - Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka (Testovanie 9-2020) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

03. -04. 04. Nočná adorácia žiakov, učiteľov a rodičov

09. -14. 4. Veľkonočné prázdniny

18.04. a 20.04. Zápis do 1. ročníka ZŠ/po Veľkonočných sviatkoch

Výchovno-vzdelávací koncert

 

MÁJ

14. 5. Deň Matiek – MŠ

21.5. Sv. omša – Nanebovstúpenie Pána

29.5. Deň rodiny, MDD - spanie v škole

JÚN

15.6.-19.6. Škola v prírode

5.6.  Dilongova Trstená – celoslovenská recitačná súťaž, Deň OČaP

11.6. Sv. omša – Božie telo

24.6. Koncoročná pedagogická rada

25.6. Rozlúčka predškolákov

29.6. Sv. omša -prikázaný sviatok „Petra a Pavla“, Záverečné vyhodnotenie šk. roka, rozlúčka deviatakov

30.6. Ďakovná svätá omša, ukončenie šk. roka

Školské výlety

 

 

Priebežne podľa Školského vzdelávacie programu so zameraním cirkevnej školy sa realizujú Dni patrónov tried, duchovné obnovy a na jednotlivé predmety sa budú realizovať výchovno-vzdelávacie programy, exkurzie, besedy.

Viac na www.zsdilong.sk

 

 

 

 

 

 

 

Nové odborné učebne

Modernizácia škôlky

Rekonštrukcia telocvične


Kto je online ?

Máme online 97 hostí 

Prevádzkované na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, cc top level domain. Valid XHTML and CSS.