MISIJNÝ DEŇ

Mesiac október sa spája s misiami. Každoročne sa počas októbra realizujú rôzne prezentácie, prednášky o misiách vo svete či misijné zbierky v kostoloch. Aj my sme spoločne prežili Misijný deň spolu s misionárom vdp. Filipom Orlovským.  Ďakujeme mu za pútavú prednášku, podnetnú diskusiu i slová povzbudenia vo svätej omši pre náš duchovný rast. 

phoca thumb m 001


Vytlačiť