Formácia žiakov

„Miluj blížneho svojho ako seba samého!“ (Mk 12, 31)

Každý žiak je jedinečný a chceme, aby to cítil. Taktiež chceme, aby sa tak žiaci pozerali aj jeden na druhého.

Žiaci, učitelia a zamestnanci školy majú možnosť počas prvopiatkového týždňa prijať sviatosť zmierenia.

 

Vytlačiť