Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

PREHĽAD OPATRENÍ - KARANTÉNA TRIED

Škola funguje podľa školského semaforu.
 
Podľa nového školského COVID automatu sa školy nebudú zatvárať celoplošne a budú otvorené vo všetkých farbách okresu.
Prerušenie vyučovania bude iba v jednotlivých triedach ak sa v triede vyskytne pozitívny žiak alebo zamestnanec.
 
Vtedy trieda prechádza na dištančné vyučovanie a žiaci pôjdu do karantény podľa platných vyhlášok a nariadení.
 
Publikované 19. 02. 2022: OZNAM - KARANTÉNA 2.B do 23.2.2022
Publikované 16. 02. 2022: OZNAM - KARANTÉNA 1.A do 20.2.2022
Publikované 12. 02. 2022: OZNAM - KARANTÉNA 7.A do 16.2.2022
Publikované 10. 02. 2022: OZNAM - KARANTÉNA 8.A a 8.B do 15.2.2022
Publikované 04. 02. 2022: OZNAM - KARANTÉNA 2. B do 8.2. 2022
Publikované 03. 02. 2022: OZNAM - KARANTÉNA 8.A a 8.B do 7.2.2022
Publikované 03. 02. 2022: OZNAM - KARANTÉNA 9.A do 7.2.2022
Publikované 03. 02. 2022: OZNAM - KARANTÉNA 7.A do  06. 02. 2022
Publikované 31. 01. 2022: OZNAM – karanténa 5.A do 02. 02.2022
Publikované 31. 01. 2022: OZNAM – karanténa 4.A do 02.02.2022
Publikované 25. 01. 2022: OZNAM – KARANTÉNA 2.A  do 30.01.2022
Publikované 24. 01. 2022: OZNAM – KARANTÉNA 1.A  do 31.01.2022
Publikované 24. 01. 2022: OZNAM – KARANTÉNA 2.B do 31.01.2022
Publikované 24. 01. 2022: OZNAM – KARANTÉNA 9.A do 31.01.2022
Publikované 21. 10. 2021: OZNAM - Karanténa 6.A trieda do 30. 10. 2021