Plenárne ZRPŠ

Vážení rodičia!

V pondelok 11. októbra 2021 sa konalo v online priestore PLENÁRNE ZRPŠ.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa pripojili.

Triedne rodičovské združenia má každá trieda individuálne po dohode s triednym učiteľom v dohodnutom termíne. Stretnutie triednych dôverníkov bude ohlásené vopred.

PROGRAMOM  ZRPŠ bolo po úvodnej modlitbe predstavenie učiteľov, informácie o Školskej jedálni a zmene poplatkov, podanie Záverečnej správy o výsledkoch za minulý školský rok, predstavenie Školského vzdelávacieho programu na 2021/2022 a aktualizácie v Školskom poriadku. Finančnú správu z príspevku 10 Eur na žiaka za minulý rok podal predseda ZRPŠ pán Rastislav Bača.

Bol schválený RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK na nový školský rok 2021/2022, ktorý zostal v nezmenenej sume 10 Eur na žiaka. Prosíme dať triednemu učiteľovi, podľa možností do konca novembra 2021.

Zároveň úprimne ďakujeme za všetky dobrovoľné príspevky na zlepšovanie a rekonštrukciu prostredia žiakov na sponzorský účet školy SK63 0200 0000 0022 3420 1656.


Vytlačiť