POMÔCKY PRE ŽIAKOV na školský rok 2021/2022

Pomôcky pre prvákov

Pomôcky pre druhákov

Väčšina pomôcok ostala z minulého roku, dopĺňať sa bude priebežne.

Pomôcky pre tretiakov a štvrtákov

Všetky pomôcky nakúpi triedny učiteľ z triedneho fondu.

Pre budúcich piatakov

- 2 x 540 alebo 560 (GEO, BIO)

- 1 x 540 alebo 544 (Mediálna výchova)

- 1 x 460 (MAT)

- 1x 544 alebo 564 (ANJ)

- 2 x 464, 2 x 564 (SJL)

- 3 x 544 (KNB, HUV,DEJ)

- 5x výkres A4, 5x výkres A3, 1ks pravítko 30cm, trojuholník s ryskou, guma, kružidlo, strúhadlo, podložka linajková A5, podložka linajková A4, obaly na knihy a zošity

 

6. - 9. ročník

- podľa potreby (pokračujú v zošitoch z predchádzajúceho ročníka), CHE, FYZ – 540 alebo 560, RGV - netreba

Vytlačiť