Vyučovanie žiakov od 25.1.2021  

Vážení rodičia,  

Vláda SR predĺžila zákaz vychádzania – lockdown do 7. februára.  

Plánovaný prechod detí MŠ a žiakov I. stupňa na prezenčné vzdelávanie sa nekoná a všetci žiaci ZŠ zostávajú na dištančnom vzdelávaní.  

Spôsob vzdelávania v materskej škole zostáva rovnaký ako doteraz. Rodičia kontaktujú triedne učiteľky.

Pre žiakov ročníkov 1.-5.  ZŠ, ktorých rodičia pracujú v tzv. kritickej infraštruktúre (napr. zdravotníci, vojaci, hasiči) alebo nevedia pre povahu svojej práce vykonávať prácu z domu, a ani inak nevedia pre svoje deti zabezpečiť domácu starostlivosť, bude škola poskytovať službu v rámci ŠKD (7:00 – 15:00 hod.).  

O službu môžu prejaviť záujem aj rodičia, ktorí ju doposiaľ nevyužívali, a to cez EDUPAGE (cez udalosť "Prihlasovanie") do piatka 22. januára 2021 max. do  10:00 hod. (príde vám aj notifikácia). 

Pre rodičov, ktorí sa rozhodnú dať svoje dieťa do školy, platí pred nástupom do školy pretestovanie (je to najmä z dôvodu začlenenia ich detí do vzdelávacích skupín žiakov, aby sme minimalizovali možnosť prenosu nákazy v rámci novovzniknutých skupín). 

Pravidlá sú zatiaľ rovnaké ako v súčasnosti, no po celoplošnom skríningu bude od 27.  januára potrebný negatívny  PCR alebo antigénový test.  Platnosť certifikátu je 7 dní a počíta sa od 27. januára. Od 29. januára sa má Slovensko rozdeliť podľa Covid automatu na lepšie a horšie okresy. 

Rovnako bude podmienka negatívneho testu platiť aj pre pobyt v prírodenebude sa všaktýkať mládeže do 15 rokov a seniorov nad 65 rokov. Ďalšie podrobnosti stanoví vyhláška. Využite preto čas aj na pobyt v prírode.  

Výnimku z testovania majú ľudia, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a budú mať potvrdenie nie staršie ako 90 dní. Testovať sa nebudú musieť ani ľudia, ktorí absolvovali dve dávky očkovania a po poslednej dávke počkali ešte 14 dní na celkovú imunitu. Rovnakú výnimku majú mať ťažko zdravotne postihnutí.  

Podľa epidemiologickej situácie sa majú nastaviť podmienky tak, že od 1. februára už bude možné uvoľňovať opatrenia vrátane otvárania škôl.

Neviem, koľko takýchto oznamov ešte budeme musieť zverejňovať, no zachovať zdravie je teraz prvoradé. Prajem nám všetkým ešte veľa trpezlivosti, síl, vzájomného porozumenia a trpezlivosti. Nech Vás a Vaše rodiny Boh požehnáva.


Vytlačiť