Vážení stravníci v našej školskej jedálni

od 1.1. 2021 vstúpil do platnosti nový predpis 1/2020 o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v súlade s ustanovením § 2 bod 2 písm. e) Zákona 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. 

Vnútorným predpisom riaditeľa školy číslo 1/2020 s účinnosťou od 1.1.2021 podľa čl. 4 sú upravené podmienky úhrady nákladov na stravovanie v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ R. Dilonga.  

Ďakujeme, veríme, že čoskoro budeme môcť variť pre našich žiakov a našich stravníkov. 

Vytlačiť